Ръководен Състав

Александър Малинов

Собственик - Управител

Над 40 години работа в строителството "Искаш ли, можеш!"

Милен Малинов

Ръководител Направление Производство

Атанас Кръстев

Ръководител Направление Строителство

Георги Георгиев

Ръководител Направление Механизация

Венцислав Страхилов

Ръководител Направление Производство на дограми