БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ

Фирма Рилa се е утвърдила като един от най-големите производители в Югозападна България в производството на разнообразна гама бетонови и вибропресовани продукти. Изделията са произведени от инертни материали и свързващи вещества от Кюстендилския регион. Pазлични пластификатори и химически добавки се използват за подобряване на характеристиките и подсилване на качествата.

Всички продукти се произвеждат съгласно Европейски продуктови стандарти, както и според изискванията на БДС. Въведена е Система за производствен  контрол, интегрирана със Системата за управление на качеството ISO 9001:200.