ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИ ГРЕДИ

От 2014 г. Строителна фирма Рила произвежда предварително напрегнати стоманобетонни греди. Фирмата разполага с 3 стенда за напрягане на стоманените въжета, чиято сила на напрягане е до 800 тона. Прилага се предварително напрягане преди бетонирането чрез предварително опъване на  високоякостната армировка (въжета). Дължината на пистите за производството е 92 метра, което позволява създаването на греди с различни размери според нуждите на клитентите. Предварително напрегнатите стоманобетонни греди са подходящ елемент за строителството на промишлени сгради, мостове и други.

Фирмата произвежда предварително напрегнатитете стоманобетонни конструкции според основните правила и изисквания за изпълнение, които са в съответствие с действащите в момента национални и европейски норми и стандарти.