ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО

 Елементи за пътното строителство Параметри Тегло

Цена без ДДС

Цена с ДДС
Вид см кг лв лв

Вибропресовани пътни ивици

50 x 25 x10 30 със запитване със запитване

Италиански улей - гладък

40:50 x 20:15 x 5 48 със запитване със запитване
Вибропресована облицовачна плоча 55 x 40 x 5 27 със запитване със запитване

Канавки - 100

450   със запитване със запитване

ЕО 1.5 - 200

875   със запитване със запитване
Предварително напрегнати мостови греди *     със запитване със запитване
Ненапрегнати греди     със запитване със запитване

V - образни греди

    със запитване със запитване

Подпорни стени Ню Джърси *

    със запитване със запитване
Подпорни стени     със запитване със запитване
Подпорни стени     със запитване със запитване

Правоъг. бет. елементи за водостоци

    със запитване със запитване
Цилиндрични бет. елементи за водостоци     със запитване със запитване
Вибропресовани градински бордюри 50 x 16 x 8 15 със запитване със запитване
Вибропресовани бордюри 50 x 25 x15

43

със запитване със запитване
Вибропресовани бордюри 50 x 35 x18 68 със запитване със запитване
Панели за армонасипни стени     със запитване със запитване
Предплочи за мостови конструкции     със запитване със запитване