Визия,Мисия,Цели

Визия

Нашата визия за бъдещето на Строителна фирма Рила е взаимното уважение и професионализъм да продължават да формират основата на успеха й и развитието на обществото и региона.

Мисията ни е да създадем среда, в която всеки един от нашите клиенти и партньори печели.

         С цел постигането й, непрекъснато се стремим към:

  • Открити отношения с нашите служители, на базата на взаимно доверие и уважение
  • Безкомпромисен ангажимент към качеството на изработената продукция, безопасността на нашите служители и грижата за околната среда
  • Почтеност и прозрачност във всичко, което правим, гарантиращи финансова отговорност към нашите партньори.