АСФАЛТОВИ СМЕСИ

Строителна фирма Рила е оборудвана с нова асфалтова база eTOWER 2000, модел 2014 с производителност 150t/h.
Произвежданите от фирмата асфалтобетонови смеси отговарят на съвременните стандарти за устойчивост и качество.
Освен стандартните асфалтови смеси се произвеждат и асфалтова смес с полимерно модифициран битум, както и студена асфалтова смес.

Студен асфалт

 

Студеният асфалт представлява готова за употреба асфалтова смес, използван за ремонт на пътни настилки, запълване на пукнатини или дупки. При неговото полагане не се отделят вредни газове в атмосферата, а в опаковано състояние може да се съхранява за дълъг период от време. Студеният асфалт е с високи експлоатационни качества и може да се прилага при лоши метереологични условия и температури между -23°С и + 45°С.
Едно от предимствата на студения асфалт е че при полагането му не е неоходима предварителна обработка на мястото и движението може да се пусне незабавно след завършване на ремонта.

Асфалтови смеси

Вид

Асфалтова смес за износващ пласт АС 12.5 изн. А 50/70

Асфалтова смес за долен пласт на покритието АС 16 биндер 50/70

Асфалтова смес за основен пласт АС 31.5 осн. Ао 50/70

Битумна емулсия

Студена асфалтова смес