ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Преработката на добавъчните материали за бетон, асфалт и настилки – пясък, чакъл и фракции от трошен камък се извършва от Трошачо-миячна сортировъчна инсталация  на територията на производствената база в село Копиловци. От последвалото сортиране се отделя пясък и фракция от 0 до 4 мм, от 4 до 8 мм, от 8 до 12 мм, от 12 до 16 мм и от 16 до 22 мм.

Капацитетът за производство на инсталацията е 200 т/ч трошен камък. Всички производствени процеси се извършват под постоянен контрол за спазване на изискванята на БДС N12620 и БДС N12620 HA

Инертни материали Цена без ДДС Цена с ДДС
Вид лв/т лв/т
Пясък 0-4мм - промит речен и трошен със запитване със запитване
Филц речен 4-20 мм, 20-40 мм със запитване със запитване
Фракция, трошена 4-8, 8-12,12-16, 16-22.5 със запитване със запитване
Дренажен камък със запитване със запитване
Трошен камък 0-63 мм със запитване със запитване
Едър ломен камък със запитване със запитване
Тлак /мека подсипка/ със запитване със запитване
Фракция трошена 0-8 мм немита със запитване със запитване