АРМИРОВКА

 Армировка Цена без ДДС Цена с ДДС
Вид лв/кг лв/кг
Армировка със заготовка и монтаж със запитване със запитване
Армировка със заготовка със запитване със запитване
Заготовка и монтаж (само труд) със запитване със запитване
Арматурни мрежи от студено изтеглена тел със запитване със запитване
Заготовка армировка (само труд) със запитване със запитване