БЕТОНИ И РАЗТВОРИ

Предлагаме производство на различни видове бетон и строителни разтвори, които се произвеждат под постоянен контрол и спазване на всички изисквания на БДС EN 206 -1:2002/ HA: 2008.

Номиналната производителност на трите бетонови възела на фирмата е съответно: 150 m3/h 110 m3/h, 90 m3/h. Всички класове бетон са със сертификати за съответствие.

Бетони Клас Клас Клас Цена без ДДС Цена с ДДС
     Вид якост на натиск консистенция лв/м3 лв/м3
      В 7.5 C 6/8 S 2 със запитване със запитване
     В 10 C 8/10 S 2 със запитване със запитване
        B 12.5 C 10/12 S 2 със запитване със запитване
     В 15 C 12/15 S 2 със запитване със запитване
В 15 +добавка C 12/15 S 2 със запитване със запитване
В 15 за бетон помпа C 12/15 C 20/25 със запитване със запитване
В 15 за бетон помпа + добавка C 12/15 S 3 със запитване със запитване
В 15 Вв 0.4 C 12/15 S 3 със запитване със запитване
В 20 C 16/20 S 2 със запитване със запитване
В 20 + добавка C 16/20 S 2 със запитване със запитване
В 20 Вв 0.4 C 16/20 S 2 със запитване със запитване
В 20 за бетон помпа C 16/20 S 3 със запитване със запитване
В 20 за бетон помпа + добавка C 16/20 S 3 със запитване със запитване
В 25 C 20/25 S 2 със запитване със запитване
В 25 за бетон помпа C 20/25 S 3 със запитване със запитване
В 25 за бетон помпа + добавка C 20/25 S 3 със запитване със запитване
В 30 C 25/30 S 2 със запитване със запитване
В 35 C 28/35 S 2 със запитване със запитване
   С 30/37  S3 със запитване със запитване
B 40  C 32/40 S3 със запитване със запитване
B 45  C 35/45 S3 със запитване със запитване
 B 45 - Вм 150, Вв 1.0 C 35/40 S3 със запитване със запитване
В 50 - Вм150, Вв 1.0 С 40/50  S3 със запитване със запитване
В 55 - Вм 150,Вв 1.0 С 45/55  S3  със запитване със запитване

 

РАЗТВОРИ

 Разтвори Цена без ДДС Цена с ДДС
Вид лв/м3 лв/м3
Цименто - пясъчен разтвор M100 със запитване със запитване
Цименто - пясъчен разтвор M150 със запитване със запитване
Цименто - пясъчен разтвор M200 със запитване със запитване
Цименто - пясъчен разтвор M300 със запитване със запитване
Варов разтвор със запитване със запитване