СТРОИТЕЛСТВО

Строителна фирма Рила е завършила голям брой обекти в областта на промишленото, социалното и жилищното строителство, както и множество инфраструктурни проекти. Фирмата има капацитет за изпълнение на частни и държавни поръчки, както и богат опит с работа по проекти финансирани от Европейския Съюз: ФАР, САПАРД, ИСПА.

Фирма Рила е вписана в Централния професионален регистър на стоителя за изпълнение на строежи със следния обхват:


• ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, първа до пета категория , строежи по член 137, АЛ 1,Т1, Буква 'М', Т.2, Буква 'З', Т.4, Буква 'Е', Т.5, Буква 'Е' - Ремонти по възстановяване на паметници на културата от местно и национално значение
• ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктурa, първа до четвърта категория 
• ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура, първа до трета категория 
• ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствeната инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, първа до трета категория 
• ПЕТА ГРУПА: отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор ‘Строителство’

ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО

ХИПЕРМАРКЕТ ТЕХНОПОЛИС

  

Местоположение:  гр. Кюстендил
Възложител:  "ВАТ" ЕООД
Период на изпълнение: 13.06.2007 г. - 17.10.2007 г.
Описание: 

Извършване на строително - монтажни работи: монтаж на фасадни и покривни панели, изработка и монтаж на стоманобетонна конструкция, изработка и монтаж на метална покривна конструкция, хидроизолации и отводняване на покрив, шлайфани бетони, боядисване,  настилки  и облицовки, довършителни работи.

ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО

КЪСНОАНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ

  

РЕСТАВРАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА  КЪСНОАНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ „ХИСАРЛЪКА”

Местоположение:  Община Кюстендил

Възложител:   Община Кюстендил

Период на изпълнение:  10.07.2014 г. – 16.12.2014 г.

ГКПП ГЮЕШЕВО

 

ГРАНИЧЕН ИНСПЕКЦИОНЕН ПУНКТ ЗА ВЕТЕРИНАРЕН КОНТРОЛ - ГКПП ГЮЕШЕВО 

Местоположение:  село Гюешево

Възложител:  "ГБС -БЛАГОЕВГРАД" - АД

Период на изпълнение: 02.04.2006 г. - 02.09.2006 г.

KУЛТУРНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

     

Местоположение:   село Невестино

Възложител:   Община Невестино

Период на изпълнение:   04.05.2012 г. - 04.11.2012 г.

Описание:    Цялостно изграждане на обекта: земни работи, кофражни, армировка, бетонови работи, зидарии; хидроизолация, мазилки, облицовки и настилки, ВиК инсталации, електрически инсталации, ОВК инсталации, окачени тавани, фасадни и покривни топлоизолации, алуминиева и ПВЦ дограма и др

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РОМСКАТА ОБЩНОСТ

   

Местоположение:   гр. Кюстендил 

Възложител:    Община Кюстендил

Период на изпълнение:  02.10.2013 г. - 02.06.2014 г.

ЛОВНА ХИЖА БОР

 

Местоположение:  Планина Осогово, местност ‘’Три Буки’

Възложител:  Държавна дивечовъдна станция „Осогово“

Период на изпълнение:  08.06.2005г. - 31.12.2005г.

Описание:    изработка и монтаж на армировка; доставка и полагане на бетон; тухлена зидария; хидроизолация на покрив; топлоизолация на външни стени; обшивка на стени с гипсокартон; направа на окачен дървен таван; подово отопление; ВиК инсталация; монтаж на PVC дограма; направа на път, паркинг, портал и масивна ограда.

ХРАМ СВ. ВМЧК ГЕОРГИ

Местоположение:   село Ябълково

Възложител:   Община Кюстендил

Период на изпълнение: 31.03.2009 г. - 31.07.2009 г

Описание:   Направа на лежаща покривна конструкция; топлоизолация с мергелна вата; покриване с керемиди и монтаж на водосточни тръби; обшивка на куполи и бордове с медна ламарина; доставка и монтаж на Al дограма; топлоизолация по външни стени; силикатна мазилка по външни стени; облицовка с врачански варовик; настилки от цветни бетонови плочи и врачански камък

   

СКЛАДОВО ХАЛЕ ЗА АРХИВОХРАНИЛИЩЕ

Местоположение:  село Невестино

Възложител:   Национален Осигурителен Институт

Период на изпълнение:  10.11.2010 г. - 10.01.2011 г.

Описание:   Цялостно изграждане: Част Архитектура и Част Конструкция; Направа на нови електро и мълниезащитна инсталация;  Доставка и монтаж на дограма; шлайфана армирана бетонова настилка

ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ В КВ.25, ГР. КЮСТЕНДИЛ

Местоположение:  гр. Кюстендил  

Възложител:     Община Кюстендил

Период на изпълнение:  06.11.2013 г. - 06.01.2014 г.

  

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКИ ПАРК

Местоположение:  гр. Кюстендил  

Възложител:     Община Кюстендил

Период на изпълнение:   06.11.2013 г. - 16.12.2013 г.

  

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. ГЕРЕНА, ГР. КЮСТЕНДИЛ

Местоположение:  гр. Кюстендил  

Възложител:     Община Кюстендил

Период на изпълнение:  10.01.2013 г.-10.02.2013 г.

Описание :  Озеленяване, изграждане на паркинг и детска площадка