ПРЕДИМСТВА

  • бързи темпове на проектиране и изграждане: 10 дни – груб строеж, 40 дни-завършен проект        
  • високо фабрично качество и завършеност на изпълнението
  • несравнима икономичност на труд, вложено време и разход на финансови средства, в сравнение с монолитното изпълнение
  • дълготрайност на вложените материали, в съчетание с ниски разходи за поддръжка
  • висока конкурентноспособност спрямо аналогични дървени или стоманени конструкции по отношение на пожароустойчивост, експлоатационен живот и оценка на актива
  • отлични топлотехнически показатели, съответстващи на съвременните изисквания за енергийна ефективност
  • широк избор на фасадни решения – стоманобетонни фасадни панели, тухлени стени,  стени от газобетон и др.
  • пространствена планировка, отличаваща се с гъвкавост, комбинативност и разнообразие, базирана на типови елементи и технология, съобразени с индивидуалните нужди на клиента.