КОНСТРУКЦИЯ

Сградите от сглобяем стоманобетон намират широко приложение при строителството на еднофамилни жилищни сгради, промишлени или обществени сгради, социални жилища, къщи за ваканционни селища, вилни сгради в близки и отдалечени райони и други.

Конструктивната система на сградите от сглобяеми стоманобетонни елементи се състои от сглобяеми фундаменти, колони, греди, предплочи и фасадни панели, подови плочи , цокълни панели, при които носещия скелет е от колони и греди. Фундаментите са сгобяеми само в чашката, а основата се излива на място, с което се постига приспособимост към всякакви терени и почви.

носеща конструкция - скелетна стоманобетонна – монтажна – носеща конструкция, състояща се от предварително изготвени в заводски условия стоманобетонни фундаменти чашки, колони, греди, предплочи и фасадни панели

покрив – скатен, с дървена носеща конструкция  или плосък

външни стени – системата е разработена с широк набор от фасадни панели  за външните стени, които се изработват в заводски условия Системата позволява и традиционно изпълнение на външните стени от тухли или газобетон

вътрешни преградни стени - изпълняват като леки преградни стени от гипсокартон, зидария от тухлени или газобеотонни блокове, в зависимост от желанието на клиента

 

дограма - PVC или алуминиева дограма