Контакти

Административен офис:

гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител 98, ет. 1

моб.тел.: 0878 255 022

тел/факс: 078 550 522

тел/факс: 078 527 223

e-mail: 

rila_kn@mail.bg

Производствена база:

ЗСК с. Копиловци, ул. Заводска 1, 3467, България

тел/факс: 078 550 387

моб. тел. 0878 255 020

e-mail: rila.baza@mail.bg

Магазин за строителни материали:

гр. Кюстендил, ул. Гюешевско шосе 1

моб.тел.: 0878 255018

тел/факс 078 552 432

e-mail:

rila_sba@mail.bg

Цех за алуминиева и PVC дограма:

с. Ябълково, 2544

моб. тел. 0878 255 017

тел/факс: 078 527 223;078 550 222

e-mail: rila.dograma@gmail.com

Механизация:

ЗСК с. Копиловци,

ул. Заводска 1, 3467, България

GSM:0878 255 021

e-mail: rila.transport@abv.bg